Adam en Eva 
met vijgeschorten

Adam Eva Kaïn

Helaas! Adam was de tweede mens die de verboden vrucht at. Daardoor ontdekten ze dat ze naakt waren en kleedden ze zich met bladeren van een vijgenboom uit de hof van Eden.
Deze gebeurtenis is nog terug te vinden in het Chinese teken voor naakt. Dat is samengesteld uit de tekens voor kleden, boom en hof:
loor ie moe tièn
Naakt =Kleden + Boom +Hof
Kies een ander antwoord.