Eva Heel goed! Eva werd door de slang, de duivel, verleid om van de verboden boom te eten. Adam volgde haar direct in deze daad, hierdoor kwam er een vloek over de aarde. De mens verloor het eeuwig leven, omdat men niet meer van de boom des levens mocht eten. De mensen waren voortaan in staat tot elke zonde en het werd van kwaad tot erger op de aarde. God beloofde echter aan Eva dat een van haar nakomelingen de Verlosser zou zijn. Hij zou de duivel overwinnen, maar deze zou Zijn hiel verwonden.

Deze gebeurtenis is nog terug te vinden in het Chinese teken voor begerig. Dat is samengesteld uit de tekens voor vrouw en voor bomen:
ln nu lng
Begerig =Vrouw +Bomen
Klik op vraag 2 om verder te gaan.