EzechiŽl 37:19-22

Zeg dan tot hen: Zo zegt de Here HERE: zie, Ik neem het stuk hout van Jozef (dat aan EfraÔm toebehoort) en van de stammen IsraŽls die daarbij behoren en Ik voeg het bij het stuk van Juda en maak ze tot een stuk hout, zodat zij een zijn in mijn hand.
Terwijl de stukken hout die gij beschreven hebt, voor hun ogen in uw hand zijn,
zeg dan tot hen: Zo zegt de Here HERE: zie, Ik haal de IsraŽlieten weg uit de volken naar wier gebied zij gegaan zijn; Ik zal hen van alle kanten bijeenverzamelen en hen naar hun land brengen.
En Ik zal hen tot ťťn volk maken in het land, op de bergen IsraŽls, en ťťn koning zal over hen allen koning zijn; niet langer zullen zij twee volken zijn en niet langer verdeeld in twee koninkrijken.

Terug naar Profetie

Terug naar hoofdpagina