Jesaja 10:20,21

En het zal te dien dage geschieden, dat de rest van IsraŽl en wat van Jakobs huis ontkomen is, niet langer zullen steunen op hem die ze sloeg, maar in waarheid steunen zullen op de HERE1, de Heilige IsraŽls.
Een rest zal zich bekeren, de rest van Jakob, tot de sterke God2.

1 de HERE = יהוה [= Jahweh]

2 sterke God = אל גבור [= el kibor]

Terug naar Profetie

Terug naar hoofdpagina