In het boek Jesaja van de Bijbel staat de aarde als rond beschreven:

40:12 Wie mat de wateren met zijn holle hand, bepaalde de omvang der hemelen met een span, vatte met een maat het stof der aarde, woog de bergen met een waag en de heuvelen met een weegschaal?
40:13 Wie bestuurde de Geest des HEREN en onderrichtte Hem als zijn raadsman?
40:15 Zie, volken zijn geacht als een druppel aan een emmer en als een stofje aan een weegschaal; zie, eilanden zijn als fijn stof, dat uitgestrooid wordt.
40:17 Alle volken zijn als niets voor Hem, zij worden door Hem beschouwd als nietig en ijdel.
40:18 Met wie dan wilt gij God vergelijken en welke vergelijking op Hem toepassen?
40:21 Weet gij het niet? Hebt gij het niet gehoord? Is het u van de aanvang niet verkondigd? Hebt gij geen begrip van de grondvesten der aarde?
40:22 Hij troont boven het rond der aarde, en haar bewoners zijn als sprinkhanen; Hij breidt de hemel uit als een doek en spant hem uit als een tent waarin men woont.

Terug naar hoofdpagina