Home   Lijst Zoeklicht artikelen


2020 - nr. 10

De schepping in nood

Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeŽn. (MatteŁs 24:7,8 HSV)

Christus heeft gezegd dat er vůůr zijn terugkomst er een verdrukking op aarde zal plaats vinden, die zo groot zal zijn als er nog nooit geweest is. Die grote verdrukking staat beschreven in Openbaring 6-18 en in Lukas 21:25-26. Jezus heeft ook gezegd dat voorafgaand aan die verdrukking er weeŽn zullen zijn, voorbodes van wat komen gaat in die grote verdrukking, zoals oorlogen, hongersnoden, besmettelijke ziekten en aardbevingen (MatteŁs 24, Lukas 21).
Een aantal van die rampen zullen we hier bespreken.

Aardbevingen en tsunamiís
Krachtige aardbevingen kunnen rampzalige gevolgen hebben. Sinds 1935 geven we de sterkte van de aardbevingen aan met de schaal van Richter. Dat is een logaritmische schaal: een aardbeving met een sterkte 6 heeft een 10 x zo hoge uitslag op een seismograaf als een aardbeving met sterkte 5 en een 100 x zo grote uitslag als een beving met sterkte 4, enz.
In de jaren 1950 waren er in totaal 3 zware aardbevingen met een sterkte van minstens 8,5, in het decennium 1960 waren er 4. Maar in de rest van de 20e eeuw kwamen deze niet meer voor. In de 21e eeuw zijn er weer 5 aardbevingen met minstens die sterkte geweest. De indrukwekkendste waren de bevingen in zee, omdat die tsunamiís, enorme vloedgolven over land, veroorzaakten.
In 2004 was er een zeer krachtige zeebeving voor de oostkust van Atjeh, de noordelijke provincie van het Indonesische eiland Sumatra. De vloedgolven troffen niet alleen IndonesiŽ, maar ook andere landen, zoals Sri Lanka, India, Thailand en zelfs de Afrikaanse kust. De meeste slachtoffers vielen in IndonesiŽ, zoín 167.000, maar ook elders waren nog zoín 60.000 doden en vermisten te betreuren.
In 2011 werd Japan getroffen door een tsunami, die een aantal kerncentrales zwaar beschadigde en een meltdown veroorzaakte, waarbij nogal wat straling vrijkwam. Langs de Noord-Amerikaanse westkust loopt tussen twee tektonische platen de Cascadia breuklijn. Als die platen daar gaan schuiven, zal er een enorme zeebeving plaatsvinden. De gevolgen van de tsunami voor de onbeschermde westkust zullen immens zijn, waardoor de supermacht van de VS kan verdwijnen.
Tot 2004 wisten de meeste mensen niet wat een tsunami is, maar dat is nu wel anders. Veel wereldbewoners kunnen zich goed voorstellen wat Jezus voorspeld heeft, namelijk dat er op de aarde radeloze angst onder de volken zal zijn vanwege het bulderen van zee en branding (Lukas 21:25).

Vulkaanuitbarstingen
Catastrofen kunnen ook worden veroorzaakt door uitbarstingen van vulkanen. De hevigste uitbarsting in mensenheugenis is die van de vulkaan Tambora op het Nederlands-Indische eiland Soembawa in 1815. De rampzalige gevolgen waren niet alleen lokaal. Door de uitbarsting werd zoveel stof in de atmosfeer geblazen dat er enkele jaren sprake was van afkoeling van grote delen van de aarde, met mislukte oogsten en hongersnood tot gevolg.
Er zijn een aantal slapende vulkanen, die nog grotere rampen kunnen veroorzaken. Onder het Amerikaanse Yellowstone National Park bevindt zich zoín vulkaan. Als deze uitbarst kan een groot deel van de VS worden bedekt met vulkanische as, met desastreuze gevolgen voor de hele wereld. En het is niet ondenkbeeldig dat deze eeuw zoín eruptie plaats vindt.

Besmettelijke ziekten
Als begin der weeŽn heeft Christus ook besmettelijke ziekten genoemd. Er zijn in de loop der eeuwen al verschrikkelijke besmettelijke ziekten geweest, zoals de pest. De Spaanse griep van 1918 was een pandemie, een wereldwijde epidemie, die ook Amerika teisterde. Er waren miljoenen slachtoffers in diverse werelddelen. De Eerste Wereldoorlog had fors bijgedragen aan de verspreiding van dat gevaarlijke griepvirus.
Sinds 1945 hebben we geen wereldoorlogen meer gehad, maar door de toenemende mondialisering van handel, arbeid, productie en toerisme is ook de kans toegenomen dat inheems ongedierte, onkruid en ziekten over de wereld verspreid wordt en dat een zeer besmettelijke ziekte een pandemie wordt.
In de 21e eeuw zijn diverse epidemieŽn uitgebroken, zoals SARS, MERS en Ebola. Deze ziektes hadden vaak een fatale afloop, maar waren niet zo besmettelijk en wereldwijd als COVID-19 (eigenlijk SARS2) dat dit jaar de wereld getroffen heeft.
COVID-19 is de eerste besmettelijke ziekte, die wereldwijd zodanig heeft toegeslagen dat vrijwel alle landen werden genoodzaakt tot het nemen van bijzondere maatregelen, zoals het sluiten van scholen. De maatregelen dienen om het instorten van de ziekenhuiszorg te voorkomen, teneinde humanitaire en economische schade te voorkomen. Maar een strenge lockdown is ook schadelijk voor mensen en de economie, daarom nemen niet alle landen dezelfde maatregelen. En hoe dan verder: een volg-app op smartphones, wachten op een geschikt vaccin of medicijn, of op groepsimmuniteit?

Hongersnood
Ontwikkelingslanden kunnen het zich niet permitteren om hun economie lang op slot te zetten. Gesloten grenzen belemmeren het toerisme en de handel. Een lokale lockdown betekent nog meer werkloosheid, lege winkels, armoede en hongersnood. Sommige ontwikkelingslanden hebben daarom als medicijn gekozen voor het antireumamiddel hydroxychloroquine en zink preventief of in de eerstelijnszorg bij de huisarts. Welke aanpak succesvol is, zal de toekomst leren.
Naast pandemieŽn zijn er ook andere gevaren die hongersnood kunnen veroorzaken. Dit jaar zijn delen van Afrika en AziŽ geteisterd met enorme sprinkhanenplagen, met fnuikende gevolgen voor de lokale oogsten. Klimaatveranderingen lijken een belangrijkste oorzaak van de huidige plaag. Het natte weer van 2019 creŽerde in Oostelijk Afrika de ideale omstandigheden voor sprinkhanen om zich voort te planten.
Ontbossing en klimaatverandering hebben ook tot gevolg dat overstromingen, stormen en droogtes in hevigheid toenemen. Niet alleen de oogsten van arme, kleine boeren lijden daaronder. Zelfs in Nederland begint de oogst te verschralen door terugkerende droogtes.
Oceanen zijn ook geen vanzelfsprekende voedselbronnen meer. Het leven in zee wordt bedreigd door overbevissing, bodemschade door sleepnetten, milieuvervuiling, plastic soep en opwarming. Sommige gebieden, zoals de Golf van Mexico, zijn al zo zuurstofarm, dat dieren daar stikken.

Apocalyptische tijden
Er zijn ook hele andere gevaren, die de wereldbevolking kunnen bedreigen. Denk aan de ABC-wapens (Atomaire, Biologische en Chemische), die in de wereld zijn opgeslagen. Maar ook aan de toenemende afhankelijkheid van internationale handel en internet. Dat maakt de wereldeconomie heel kwetsbaar voor oorlogen en natuurrampen.
Groot zijn bijvoorbeeld de gevolgen als het internet langdurig niet meer werkt. Steeds meer industrie en apparaten werken op internet, en die liggen dus plat als het internet plat ligt. Dat kan na een cyberoorlog het geval zijn, maar ook als het elektrisch netwerk het begeeft. En het elektriciteitsnet is kwetsbaar. Het kan zwaar beschadigd worden door een vijandelijke EMP-aanval (elektromagnetische puls) m.b.v. een ontploffend kernwapen hoog in de lucht.
Maar ons stroomnet kan ook uitgeschakeld worden door een desastreuze storm van zonnestraling, die de aarde gemiddeld zo eens per eeuw treft. De gevolgen kunnen veel verder gaan dan het ontbreken van stroom in onze huiskamers. Zoín zonnestorm kan wijdverspreide branden veroorzaken als gevolg van exploderende elektriciteitsleidingen. Verder kunnen satellieten en computers het begeven en bankrekeningen worden gewist. Basale voorzieningen als voedsel en water kunnen verdwijnen, wat veel mensen niet zullen overleven.
Het is steeds meer voorstelbaar dat allerlei apocalyptische rampen, genoemd in Openbaring 6-18, de wereld kunnen treffen. Maar dat is ook de tijd dat nog een keer veel wordt geŽvangeliseerd: door de twee getuigen te Jeruzalem, door 144.000 Joden over de hele wereld en zelfs engelen zullen oproepen tot bekering. Beter is om daar niet op te wachten en Jezus nu aan te nemen als uw Heer en Heiland, als u dat nog niet gedaan hebt.

Kees Noorlander

© 

Neem een (proef)abonnement

Lijst Zoeklicht artikelen

Home