Astrologie Chinese tekens

De tekens van de Dierenriem

Klik op de naam van een teken en een plaatje van het sterrenbeeld komt in beeld, met de betekenis van het teken en de sterrennamen. Klik op ^ top naast een sterrenbeeld om hier terug te keren.

In de dierenriem staat het heilsplan voor de mensen beschreven. De schepping zal worden verlost van de vloek t.g.v. de zondeval. Het teken Maagd spreekt over het zaad van de vrouw, de Verlosser die de satan zal verslaan. Wij kunnen de losprijs voor onze zonden niet betalen, maar er is wel voor betaald, daarvan spreekt de Weegschaal. Bij het betalen van die losprijs werd de satan indertijd verslagen, maar de Verlosser werd verwond aan zijn hiel. Dit wordt uitgebeeld door het teken Schorpioen. De Boogschutter spreekt over de definitieve overwinning van de Verlosser.
De losprijs was hoog, want de verlosser moest sterven in onze plaats. Hiervan spreekt het teken Steenbok. Zijn vissenstaart spreekt echter van opstanding uit de dood. Dit verwijst naar de Verlosser, Jezus Christus, die is opgestaan uit de dood en nu in de hemel is. De Waterman beeldt Christus uit, die de Heilige Geest geeft aan zijn volgelingen. De Vissen stellen degenen voor, die in Christus geloven. De Ram wijst naar Christus, die de zonde van de wereld wegneemt.
De Stier is een beeld van de komende Rechter, die de wereld zal oordelen en de ongelovigen en afgodendienaars zal veroordelen. De Tweeling is het teken dat de komende Rechter dezelfde is als degene, die eerst is gestorven als offer voor onze zonden, namelijk Jezus Christus. De Kreeft beeldt uit dat de volgelingen van Christus veilig zijn tijdens het komende oordeel. De Leeuw tenslotte beeldt Christus uit als degene, die straks over de aarde als Koning zal regeren in vrede en gerechtigheid.

Hieronder volgen de afbeeldingen van de tekens van de dierenriem met hun betekenissen. Plaatjes van maar liefst 49 sterrenbeelden kan je vinden door STERPICT.ZIP te downloaden.

^ top Maagd
^ top Weegschaal
^ top Schorpioen
^ top Boogschutter
^ top Steenbok
^ top Waterman
^ top Vissen
^ top Ram
^ top Stier
^ top Tweeling
^ top Kreeft
^ top Leeuw
Is dit geen geweldig heilsplan?

Christus heeft je het volgende te bieden:

- Vergeving van zonden
- Een kind van God te worden
- Een zinvol leven door Hem geleid
- Zijn Geest komt in je hart wonen
- Bij het oordeel is Hij je redder i.p.v. je rechter
- Bij zijn terugkomst op de aarde mag je zelfs met Hem mee regeren
- Je sterven wordt een heengaan naar Hem, Hij is nu in de hemel, daar is geen ziekte en verdriet

Als je tot Jezus komt met berouw over je zonden, dan mag je Hem danken dat Hij ook voor jouw zonden aan het kruis gestorven is. Hij leeft, Hij is opgestaan uit de dood! Roep Hem vandaag nog aan en aanvaard Hem als Heer van je leven. Hij is de Zoon van God!
Je ontvangt dan vergeving van je zonden en alle andere zegeningen die Hij je wil geven. Lees meer daarover in de 4 geestelijke wetten.
Niemand gaat echter tegen zijn eigen wil de hemel in. Als je niet voor God kiest, moet je zelf de prijs voor je zonden betalen, maar dat kan je helaas niet. Je wordt gewogen en te licht bevonden, hoe "goed" je ook meent hier op aarde geleefd te hebben. Het oordeel zal dan zijn dat je wordt veroordeeld tot een nare plaats in het hiernamaals. In de bijbel staat:
"Want God heeft de wereld zo lief gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat iedereen, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe" (Johannes 3:16).

Reacties

^ top - dierenriem

profetie

Terug naar Homepagina